Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Czwartek, 18 sierpnia 2022 03:05
Reklama

#PRAWO: Czym jest Sąd Opiekuńczy (ang. Court of Protection)

Sąd Opiekuńczy jest sądem specjalistycznym, który zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi finansów oraz dóbr osobistych osób ubezwłasnowolnionych. Zasady działania Sądu zostały ściśle określone w ustawie.
#PRAWO: Czym jest Sąd Opiekuńczy (ang. Court of Protection)
Autor: www.foter.com

Sąd Opiekuńczy nie zawsze cieszył się dobrą opinią. Określano go mianem „sekretnego” i „złowieszczego”. Te określenia często wynikały jednak z braku zrozumienia spraw którymi Sąd się zajmuje. Aby docenić opiekę jaką Sąd roztacza nad tymi najbardziej jej potzebującymi, ważne jest zrozumienie zakresu jego kompetencji.

Sąd Opiekuńczy jest uprawniony do orzekania, czy dana osoba posiada zdolność samodzielnego podejmowania decyzji. Sąd jest uprawniony do orzekania w sprawach dorosłych oraz dzieci, jeśli istnieje uzasadnione przekonanie, że dziecko nie nabędzie takiej zdolności po osiągnięciu pełnoletności.

Do najczęstszych orzeczeń Sądu należy ustalenie pełnomocnictwa ustawowego w sprawach majątkowych (ang. Property and Affairs Deputyship). Pełnomocnik ma obowiązek nadzorować i zarządzać majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej w okresie, kiedy ona sama nie jest w stanie tego zrobić. Pełnomocnictwo może być tymczasowe lub względnie stałe. Pełnomocnictwo stałe wymaga ciągłej kontroli czy osoba ubezwłasnowolniona nie odzyskała zdolności podejmowania samodzielnych decyzji.

Sąd może upoważnić pełnomocnika do nabycia lub sprzedaży nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, spłatę jej długów, czy opłat za opiekę lub leczenie. W niektórych okolicznościach Sąd może upoważnić pełnomocnika do sporządzenia testamentu, zmiany treści istniejącego testamentu, a nawet prowadzenia spornych spraw sądowych w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

Pełnomocnicy mogą być specjalistami, lub nie posiadać kwalifikacji zawodowych. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych z majątkiem znacznej wartości (np. pochodzącym z odszkodowania), Sąd preferuje jednak wybór specjalisty. Jesteśmy wyznaczani na profesjonalnych pełnomocników w wielu sprawach. Posiadamy zespół wyspecjalizowy w prowadzeniu spraw osób w podeszłym wieku, wymagających szczególnej opieki lub ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Wszyscy pełnomocnicy są nadzorowani przez odrębną jednostkę zwaną Biurem Kuratora Publicznego (ang. Office of the Public Guardian), której muszą być przedstawiane rachunki wszelkich transakcji, wyciągi bankowe oraz dokumenty dotyczące wszelkich decyzji finansowych.

Często składamy do Sądu Opiekuńczego skuteczne wnioski o ustanowienie pełnomocnika dla osób, dla których zarządzanie własnymi sprawami stanowi trudność z powodu różnych stanów chorobowych, takich jak demencja, autyzm, uszkodzenie mózgu, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne i umysłowe.

Wielu moich klientów zwraca się do mnie z obawy o pogarszający się stan zdrowia i powiększającą się z nim bezradność osoby spokrewnionej. Inni klienci zauważają, że ich krewny, sąsiad lub znajomy jest wykorzystywany i zwracają się do mnie po poradę lub pomoc w podjęciu interwencji.

Sąd Opiekuńczy wydaje również orzeczenia w kwestiach dotyczących sytuacji bytowej swoich podopiecznych, np. gdzie dana osoba powinna zamieszkać; z kim utrzymywać kontakty; czy może lub powinna wyrazić zgodę lub odmówić poddania się leczeniu; czy powinna pozostać we własnym domu lub zostać umieszczona w domu opieki. Są to ważne decyzje, które mają wpływ na fundamentalne aspekty życia danej osoby.

Sąd Opiekuńczy nie wydaje pochopnych orzeczeń w żadnej z tych kwestii. Wszystkie składane do Sądu wnioski muszą być poparte dokumentacją medyczną świadczącą o tym, że proponowany sposób postępowania leży w najlepszym interesie osoby ubezwłasnowolnionej. Członkowie rodziny są w większości przypadków zawiadamiani o postępowaniu. Zostaną poproszeni o wyrażenie własnych opinii lub złożenie oświadczeń w Sądzie. Jednak głównym zadaniem Sądu pozostaje ochrona przed wykorzystaniem lub maltretowaniem, i działanie w najlepszym interesie osób nie mających zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji majątkowych lub bytowych.

 


 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Marta 19.01.2021 23:11
Jak może być w najlepszym interesie człowieka chcieć go uśmiercić, wychodząc z założenia, że on napewno by tego chciał? Ludzie którzy tak orzekają czynią się bogami i zaciągają na siebie i swoje rodziny karę za morderstwo. Kim ty jesteś sądzie, że decydujesz o życiu i śmierci człowieka, nie pozostanie po tobie kamień na kamieniu...

Przeczytaj także
Reklama