Kiermasz Biblioteki Polskiej POSK

Biblioteka Polska POSK w Londynie zaprasza na wyprzedaż dubletów książek wydanych w Kraju i na Emigracji. Każda książka £1.50. Niedziela, 23 czerwca 2019, godz. 11.00 do 17.00 Hol POSK-u (obok recepcji). Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia (1)