Opinia na temat ratyfikacji Konwencji MLI

  • 18.09.2017, 00:10
  • DAR
Podziel się:
Oceń:
Jedna z najważniejszych opinii jaką udało nam się zdobyć na temat Konwencji MLI, pochodzi od Dr Janusza Fiszera – guru w sprawach miedzynarodowych umów podatkowych – byłego eksperta Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Byłego doradcy Ministra Finansów – współnegocjatora szeregu międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego Wykładowca na specjalistycznych kursach nt. międzynarodowego prawa podatkowego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, organizowanych przez OECD dla pracowników administracji podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego I, III oraz V kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I kadencji i II kadencji.

Pełna opinia w sprawie Konwencji MLI:

Wejście w życie Konwencji MLI spowoduje faktycznie zmiany co do metody unikania podwójnego opodatkowania w polskich umowach podatkowych – poprzez zastąpienie metody zwolnienia metodą zaliczenia (inaczej zwaną metodą kredytu podatkowego). Zmiana ta będzie dotyczyła tych wszystkich polskich umów podatkowych, w których obecnie obowiązuje metoda zwolnienia, w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Jednakże w przypadku osób fizycznych ta nowa regulacja będzie w istotny sposób modyfikowana – na korzyść podatników - przepisem art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli zastosowaniem tzw. ulgę abolicyjną. Przepis o uldze abolicyjnej stanowi, że w przypadku niektórych rodzajów dochodów osób fizycznych, m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło), pozarolniczej działalności gospodarczej itp. – podatnik może od podatku obliczonego przy zastosowaniu metody zaliczenia odliczyć kwotę równą różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia a podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zwolnienia.

Mówiąc w uproszczeniu, pomimo obowiązywania metody zaliczenia, faktyczny podatek należny od danego podatnika będzie taki sam, jakby nadal obowiązywała metoda zwolnienia. Niestety, nowa metoda, czyli zaliczenie będzie oznaczała konieczność złożenia w Polsce rocznego zeznania podatkowego, nawet jeżeli w wyniku wspomnianej powyżej ulgi abolicyjnej należny podatek będzie wynosił zero.

Przykładowo, jeżeli dany podatnik pracuje tylko w Wielkiej Brytanii i nie osiąga innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, podlegająca – na podstawi ulgi abolicyjnej kwotę równa różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia a podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zwolnienia będzie właśnie równa podatkowi obliczonemu zgodnie z metodą zaliczenia. Tym samym, podatek należny w Polsce będzie wynosił zero (kwota podatku minus taka sama kwota podatku = zero). Jednakże, ponieważ zeznanie podatkowe należy złożyć zawsze w przypadku osiągnięcia dochodu podlegającego opodatkowaniu, to nawet jeżeli w wyniku opisanego powyżej mechanizmu odliczenia, czyli ulgi abolicyjnej, podatek należny w Polsce wyniesie zero, to złożenie zeznania podatkowego będzie konieczne.

Niewątpliwie – w ocenie podatników pracujących w Wielkiej Brytanii i innych państwach, co do których nastąpi zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania – będzie to znaczna uciążliwość o charakterze administracyjnym i będzie postrzegana jako zbędny i kłopotliwy formalizm.

Wyjaśnienia PwC są prawidłowe, lecz siłą rzeczy ogólne. Z kolei wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Rozwoju są również prawidłowe i w dodatku bardziej szczegółowe – uwzględniają bowiem kwestię ulgi abolicyjnej - to jednak nie odnoszą się do kwestii konieczności złożenia przez podatników rocznego zeznania podatkowego, którą to kwestię trafnie poruszył jeden z ekspertów udzielających głosu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.

W tym kontekście można sobie wyobrazić, że silny i efektywny lobbing środowisk polskich rezydentów pracujących zagranicą, mógłby ewentualnie doprowadzić do przyjęcia ustawowego zwolnienia osób znajdujących się w opisanej powyżej sytuacji od obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego, o ile te osoby nie uzyskują innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

 

Dr Janusz Fiszer

Radca prawny i doradca podatkowy, Wspólnik
Attorney at law and Tax advisor, Partner

GESSEL.PL

DAR

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe