#PRAWO: Czy europejskie testamenty będą prawomocne w pobrexitowej Anglii?

  • 25.01.2018, 14:11 (aktualizacja 09.03.2018, 21:50)
  • Monika Byrska - www.AnthonyGold.co.uk
Podziel się:
Oceń:
#PRAWO: Czy europejskie testamenty będą prawomocne w pobrexitowej Anglii? www.freeimages.com
Trwają negocjacje w sprawie warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Będą one prawdopodobnie prowadzone przez dłuższy czas. Dopóki nie zostaną przedstawione warunki „umowy końcowej”, nie będzie wiadomo jak będą wyglądać pobrexitowe przepisy prawa.

W opublikowany na początku grudnia wspólnym raporcie dotyczącym negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską, negcjatorzy brexit próbowali zapewnić nas o przejrzystości przepisów prawa w negocjowanej umowie.  Jednak prawnicy udzielający swoim klientom szczegółowych porad na temat pobrexitowych procesów i procedur, na chwilę obecną, mogą jedynie spekulować.   

Prawnicy ds. spadkowych wydają się mieć więcej szczęścia.  Muszą bowiem radzić sobie z mniejszą niepewnością pobrexitową, przynajmniej w kwestiach dotyczących prawomocności testamentów.  Przepisy Unii Europejskiej w tym obszarze są nieliczne,  a te istniejące, najczęściej nie mają zastosowania na terenie Wielkiej Brytanii.  Z tego powodu przedstawione poniżej i obowiązujące obecnie przepisy dotyczące ważości europejskich testamentów na terenie Anglii i Walii,  najprawdopodobniej nie ulegną zmianie, nawet po Brexicie.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o testamentach z 1963 r., w przypadku zgonów, które nastąpiły po 1 stycznia 1964 r. testament sporządzony za granicą można uznać za prawomocny na terenie Walii i Anglii w przedstawionych niżej okolicznościach: 
- jeśli został przygotowany zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi w państwie, w którym testament został podpisany, lub 
- jeśli został przygotowany zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, którego spadkodawca był obywatelem, lub
- jeśli został przygotowany zgodnie z wymogami prawa krajowego państwa, w którym spadkodawca przebywał lub był rezydetem w momencie sporządzenia testamentu lub w momencie śmierci.  

Z tego powodu, testament sporządzony w Polsce przez osobę narodowości polskiej, która mieszkała i posiadała majątek w Anglii może zostać uznany za prawomocny w Anglii.  

W praktyce, podtrzymanie prawomocności testamentu wymaga złożenia wniosku o wydanie angielskiego dokumentu poświadczającego jego autentyczność i przyznającego wykonawcom prawo do działania zgodnie z jego dyspozycjami (ang. Grant of Probate).  Aby zagraniczny testament został urzędowo zatwierdzony na terenie Anglii, oprócz spełnienia standardowych wymogów, należy przedstawić pisemne oświadczenie, złożone pod przysięgą, potwierdzające stosowne fakty.  Powinno ono zawierać szczegółowe uzasadnienie prawomocności zagranicznego testamentu zgodnie z wymogami prawa krajowego obowiązującego w państwie jego sporządzenia lub prawa krajowego państwa, którego obywatelstwo posiadała osoba zmarła, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.  W przypadku polskich testamentów, Urząd Spadkowy (ang. Probate Registry) w Anglii wymaga zwykle dowodu, że zostały one sporządzone przez notariusza, który może potwierdzić fakt ich sporządzenia oraz wpisania do repertorium. Dowód może również stanowić wydane przez polski sąd zalecenie przeniesienia własności polskiego majątku zgodnie z testamentem, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem jego prawomocności.  
Proszę o skontaktowanie się ze mną w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dopuszczalności zagranicznych testamentów na terenie Anglii lub pomocy w zarządzaniu masą spadkową w Anglii.

 

Jeśli masz zapytania, proszę skontaktuj się

 

Monika Byrska jest prawnikiem pracującym w kancelarii Anthony Gold, biegle operującym zarówno w języku angielskim jak i polskim.
Z Panią Moniką można skontaktować się pod numerem telefonu:
0207 940 4000 lub e-mailowo: [email protected]


 

            

 

 

 

 

 

Monika Byrska - www.AnthonyGold.co.uk

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe