#COOLTURA: Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington

  • 10.03.2018, 07:00 (aktualizacja 10.03.2018, 12:35)
  • Cooltura24 Polski Portal Informacyjny w Londynie - www.Cooltura24.co.uk

Podziel się:

Oceń:

Pomysł utworzenia polskiej szkoły w Accrington pojawił się jesienią 2006 r., a przygotowania do jej utworzenia ruszyły wraz z początkiem 2007 roku. Szkołę założyła dotychczasowa dyrektor szkoły, Marta Kiedrowicz. Pomysłodawcą utworzenia szkoły była natomiast pani Bernadette Drozd, Polka Urodzona w Wielkiej Brytanii, której rodzice osiedlili się w Accrington po II wojnie światowej.

15 września 2007 uroczyście rozpoczął się pierwszy rok szkolny. Naukę w szkole podjęło wówczas 55 uczniów, którzy zostali podzieleni na 6 grup wg wieku i umiejętności. Oprócz sześciorga nauczycieli kadrę szkolną wsparły dodatkowo dwie osoby: sekretarka i bibliotekarka.

Dziś szkoła liczy blisko 300 uczniów w wieku 3-19 lat, którzy są podzieleni na 17 klas: grupy przedszkolne 3-, 4- i 5-latków, 7 klas szkoły podstawowej, dwie gimnazjum i jedną licealną.

Kadra pedagogiczna liczy blisko 50 osób i zrzesza nauczycieli, asystentów, bibliotekarzy i katechetów. Dyrektorem szkoły jest mgr Marta Kiedrowicz. Jej zastępcą mgr Anna Szymańska i mgr Magdalena Walecka. Wszystkie osoby pracują jako wolontariusze. W szkole pracuje logopeda, który udziela bezpłatnych konsultacji w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W szkole działa Rada Rodziców oraz samorząd uczniowski, który wydaje gazetkę uczniowską „Kleks miesiąca”.

Uczniowie realizują materiał oparty na polskich podręcznikach, uczą się języka polskiego, a w starszych klasach także historii i geografii Polski. Uczniowie klas 4-7, gimnazjum i liceum, mają dostęp do platformy multimedialnej „Historia dla Polonii”, dzięki czemu dostają dodatkową możliwość nauki historii Polski w przyjemny i ciekawy sposób. Chętni mogą uczęszczać na lekcje religii oraz na lekcje języków obcych: francuski i niemiecki. Dodatkowo szkoła oferuje chętnym uczniom zajęcia taneczne, podczas których poznają polskie tańce narodowe i ludowe (https://www.youtube.com/watch?v=yv179KGD7AY )

Najstarsi uczniowie co roku są przygotowywani do egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego jako obcego. Są ponadto uczniami Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie, realizując program nauczania na odległość, co pozwala im otrzymywać polskie świadectwa. Niestety, reforma edukacji w Polsce zamyka uczniom tę drogę do zdobywania dodatkowej wiedzy, więc nowi uczniowie nie mogą już przystąpić do projektu, który realizowano od 2014 roku.

 

– Szkoła organizuje rozmaite akademie, uroczystości i konkursy z okazji świąt i ważnych dni: Dzień Niepodległości, święto Konstytucji 3 maja, Dzień Matki, tłusty czwartek, andrzejki, jasełka, walentynki, ale też Dzień Pluszowego Misia.

– Co roku w ostatnią sobotę roku szkolnego odbywa się wielki festyn rodzinny, w maju szkolny konkurs talentów pod nazwą „Mój talent”, a od 2017 roku szkoła w Accrington włączyła się także w obchody Polish Heritage Day. Dodatkowo organizowane są bale charytatywne (np. bal przebierańców), podczas których zbierane są fundusze na szkołę.

– Z kolei we wrześniu 2014 r. szkoła przystąpiła do projektu o nazwie „Polska ojczyzna Jana Pawła II", którego autorami są Katolicki Uniwersytet Lubelski (Instytut Historii) oraz Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie. Projekt skupia się na kształceniu polskiej młodzieży w zakresie przedmiotów ojczystych, a jego celem jest utrwalenie znajomości języka polskiego i ugruntowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej. Projekt zapewnia uczniom ukończenie kolejnych klas polskiego gimnazjum i liceum w systemie nauczania na odległość oraz otrzymanie polskich świadectw. Oprócz wykładów prowadzonych przez prof. Jacka Gołębiowskiego i dra Pawła Sieradzkiego w szkole, młodzież korzysta z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej. Uczniowie otrzymują także polskie legitymacje szkolne oraz uczestniczą w programie wymiany międzyszkolnej, wyjeżdżając raz w roku do Polski oraz przyjmując w swoich domach rówieśników z Lublina.

– Kilka razy w roku organizowany jest także kiermasz książek, promując tym samym czytelnictwo i polskie książki.

– Szkoła stara się zaangażować uczniów w podejmowane działania. Wśród jej podopiecznych są wspaniali i zdolni młodzi ludzie (Trucina Studio - https://www.facebook.com/search/top/?q=trucizna%20studio), dzięki którym szkoła zyskała niedawno nowe logo, film z okazji 10-lecia szkoły wraz z promującymi go piosenkami, a teraz w przygotowaniu hymnu szkoły.

– Co roku w październiku obchodzony jest Polonijny Dzień Dwujęzyczności, w ramach którego organizowane są m.in. szkolne dyktanda klasowe, dyktando dla dorosłych, quizy o Polsce. W 2016 roku z kolei uczniowie polskiej szkoły w Accrington nakręcili z tej okazji „Film o dwujęzyczności” https://www.youtube.com/watch?v=kZw5jkU7j0A

– Wraz z Biurem Podróży Gramydladzieci.com, co roku organizowany jest wyjazd uczniów na zimowisko w polskie góry. W 2016 roku uczestnicy wyjazdu byli w Zakopanem, w 2017 w Bukowinie Tatrzańskiej, w 2018 w Wiśle, a za rok udadzą się do Karpacza.

– Ponadto placówka współpracuje z Konsulatem Generalnym w Manchesterze oraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, skąd stara się co roku pozyskać fundusze na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem szkoły

– Od niedawna prowadzona jest wymiana listów z jedną ze szkół w Gdyni – uczniowie piszą do siebie listy, opowiadając wzajemnie o zajęciach w szkole czy o swoich miastach lub wysyłając życzenia świąteczne.

– Co roku także uczniowie biorą udział w konkursie ortograficznym organizowanym przez Polską Szkołę Ojczystą w Manchesterze. I – co istotne – do tej pory uczniom z Accrington zawsze udawało się zająć miejsce na podium w obu grupach wiekowych (klasy 4-7 i 8-11 szkoły angielskiej).

– Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington współpracuje z lokalnymi szkołami i organizacjami, np. Aawaz, występując co roku na organizowanym przez nich Międzynarodowym Dniu Kobiet i promując polską kulturę.

 

Do szkoły zapraszani są rozmaici goście:

 

– Szkołę raz lub dwa razy w roku odwiedza teatr z Polski, prezentując spektakle kukiełkowe lub żywego aktora

– Od 2015 roku trwa współpraca z panią Justyną Bolek, autorką projektu „Slavica Dance” (www.slavicadance.com, https://www.facebook.com/slavicadancepl/ ), będącego połączeniem nowoczesnych form fitness z krokami polskich tańców ludowych. Od tamtej pory pani Justyna odwiedzała naszą szkołę kilkakrotnie, prowadząc zajęcia taneczno-sportowe Slavica Dance dla dzieci i młodzieży (https://www.youtube.com/watch?v=IOapfWZGm2Y )

W 2017 roku placówce z Accrington udało się za pośrednictwem Konsulatu Generalnego w Manchester pozyskać fundusze na realizację projektu „Ludowo na nowo”, którego celem była popularyzacja polskiej kultury ludowej, polskich tańców i muzyki. W 6 szkołach polskich na terenie Anglii Północnej zrealizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą, podczas których młode pokolenie miało okazję poznać polskie regiony kulturowe, tradycyjne stroje i tańce oraz zobaczyć jak można połączyć tradycję z nowoczesnością – właśnie za pomocą Slavica Dance. Zajęcia prowadziła Justyna Bolek, przyjeżdżając do każdego z miast: Preston, Lancaster, Manchester, Liverpool, Hull i Accrington.

Współpraca z Justyną Bolek zaowocowała pierwszym instruktorem Slavica Dance na Wyspach. Jest nią Marta Kiedrowicz, która od maja 2017 prowadzi zajęcia Slavica Dance w każdą środę w Accrington https://www.facebook.com/Martaslavicadance/

– W 2016 i 2017 roku szkołę odwiedziła pisarka Agnieszka Szczepańska, autorka popularnej serii książek dla dzieci pt. „Patka i Pepe”.

– Gościem szkoły był też Stefan Tompson, twórca filmu dokumentalnego „W poszukiwaniu ojczyzny”.

– Gościem ceremonii zakończenia roku szkolnego w lipcu 2016 roku była Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa.

 

Ciekawostki z działalności Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington:

 

- 6 czerwca 2009 roku uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Accrington wzięli udział w nagraniach do filmu dokumentalnego o Polakach w Lancashire pt. „Forum”. Dzieci recytowały wiersz „Kto ty jesteś?”.

– Na początku 2010 roku strona internetowa Polskiej Szkoły Sobotniej w Accrington została wyróżniona w konkursie na najlepszą stronę www polonijnych placówek oświatowych w 2009 roku. Dzięki temu wyróżnieniu szkoła otrzymała prawo do posługiwania się znakiem KRZEWIMY POLSKOŚĆ.

– W marcu 2010 roku Polska Szkoła w Accrington rozpoczęła cykl zajęć dla uczniów angielskich szkół. Dwie nauczycielki prowadziły spotkania w dwóch szkołach podstawowych w regionie. Podczas warsztatów uczniowie angielskich szkół poznali wzory haftu kaszubskiego oraz polskie tańce ludowe i narodowe: trojak i polonez.

– W 2011 roku szkoła przyjęła imię Pana Kleksa.

– W grudniu 2013 roku Polska Szkoła sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington dołączyła do grona osób i instytucji, które pomagają innym w akcji SZLACHETNA PACZKA.

– W 2016 roku dzięki funduszom pozyskanym za pośrednictwem Konsulatu Generalnego w Manchester zrealizowano projekt logopedyczny „Mowa ojczysta – piękna i czysta”, dzięki któremu siedmioro uczniów z naszej szkoły odbyło terapię logopedyczną.

– W 2017 roku obchodziła swoje 10-lecie. Z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem burmistrza Accrington, Konsula Generalnego z Manchesteru oraz zaproszonych gości. Podczas tego wieczoru szkole nadany został sztandar. Wyświetlono też film wyreżyserowany w całości przez uczniów pt. „Nowy, czyli sobota po naszemu” (https://www.youtube.com/watch?v=EIG01fOLzDU). Swoją premierę na żywo miał też singiel promujący tę produkcję – napisana i zaśpiewana przez uczniów piosenka pt. „Jedyne takie miejsce” (https://www.youtube.com/watch?v=Yel4_v2qK34 ). Na potrzeby tego filmu powstała też piosenka „Chwila szaleństwa” (https://www.youtube.com/watch?v=Ly55SGDek5E ).


Dariusz A. Zeller - Tygodnik CoolturaMarta Kiedrowicz, dyrektor szkoły:

Szkoła istnieje po to, by uczyć dzieci języka polskiego i wiedzy o Polsce, by mogły one poznać polską kulturę i polskie tradycje. Naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, które wśród swoich polskich rówieśników mają okazję poczuć się częścią wspólnoty, którą tworzymy tu na emigracji. Ważne dla nas jest to, by włączyć uczniów w działania szkoły, zaangażować do pracy na rzecz naszego wspólnego przedsięwzięcia, by poczuli, że razem tworzymy coś wielkiego, co jednocześnie należy do każdego z nas – czy to pierwszaka, czy licealisty, nauczyciela czy dyrektora. Istotne jest, by uświadomić uczniom, że nauka języka i wiedzy o kraju rodziców jest przydatna i wartościowa. W tym celu organizujemy wycieczki do Polski, projekty wymian międzyszkolnych czy listowych.

Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington

www.polskaszkola.accrington.pl

tel. 07842841679

Facebook: Polska Szkola Sobotnia Accrington

 

Cooltura24 Polski Portal Informacyjny w Londynie - www.Cooltura24.co.uk

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe