Czy Anglicy są dumni ze swojego kraju?

  • 06.06.2018, 11:11
  • Cooltura24 Polski Portal Informacyjny w Londynie - www.Cooltura24.co.uk

Podziel się:

Młodzi Anglicy nie mają w sobie tyle patriotyzmu co starsze pokolenia. 

Młodzi Anglicy nie mają w sobie tyle patriotyzmu co starsze pokolenia. 8 na 10 zapytanych osób zdecydowanie czuje się Anglikami, ale poziom dumy wynikający z tego faktu zależy od wieku. 

Dumnych z bycia Anglikami jest ponad 70 proc. emerytów. Wśród ludzi młodych od 18-stu do 24-ech lat wskaźnik ten spada już do 45 proc. Połowa badanych uważa, że kraj ma najlepsze lata za sobą. Tylko co szósty wierzy w lepszą przyszłość. 

Co zdaniem respondentów charakteryzuje prawdziwego Anglika? To poczucie humoru, przywiązanie do tradycji i dobre maniery. Badanie przeprowadził ośrodek YouGov na zlecenie telewizji BBC. 


Serwis Informacyjny Polskiego Radia Londyn


 

 

 

Cooltura24 Polski Portal Informacyjny w Londynie - www.Cooltura24.co.uk


Pozostałe