#PRAWO: Wypadki śmiertelne w miejscu pracy

  • 11.07.2018, 15:59 (aktualizacja 02.08.2018, 12:46)
  • Kancelaria Osbornes Solicitors - Porady Prawne - Odszkodowania

Podziel się:

Oceń:

#PRAWO: Wypadki śmiertelne w miejscu pracy Pixabay.com
Nowy artykuł opublikowany przez BBC porusza temat wypadków śmiertelnych w pracy. Z raportu wynika, że od 1981 roku zaobserwowano znaczny spadek liczby wypadków śmiertelnych, spowodowany przede wszystkim upadkiem przemysłu górniczego i hutniczego oraz zmniejszeniem miejsc pracy w fabrykach i przemyśle ciężkim. Jak sytuacja przedstawia się na dzień dzisiejszy?

Statystyki rządowe 

Brytyjska Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy publikuje roczny raport na temat śmiertelnych obrażeń spowodowanych wypadkami przy pracy w Anglii, Szkocji i Walii. Raport z 2016/2017 stwierdza, że w tym okresie 137 osób poniosło śmierć w pracy, o 10 mniej niż w roku poprzednim. Sektory rolnictwa i odpadów odpowiadają za największą liczbę ofiar śmiertelnych, przy czym wskaźniki są odpowiednio o 18 i 15 razy wyższe niż we wszystkich innych branżach. Jednak w sektorze budowlanym zarejestrowano największą całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych, bo aż 39 osób straciło życie. Większość śmiertelnie rannych osób to mężczyźni w wieku od 16 do 59 lat, a przyczyny zgonów to:

•    uderzenie przez poruszający się pojazd lub przedmiot
•    upadek z wysokości
•    przygniecenie przez zawalający się fragment konstrukcji
•    kontakt z ruchomymi maszynami
•    kontakt z elektrycznością

Ponadto, chociaż pracownicy w wieku powyżej 60 lat stanowią zaledwie 10% siły roboczej, grupa ta stanowiła około 1 na 4 wszystkich ofiar śmiertelnych. Ponadto w 2016/2017 w sumie 92 osoby straciły życie z powodu działań powiązanych z pracą. Niemal połowa wypadków miała miejsce na kolei, a kolejnych 14 w sektorze zdrowia i opieki społecznej.

Regulamin zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z 1999 r

Zgodnie z tymi przepisami, które uzupełniają ustawę o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r., pracodawcy muszą dokonać oceny ryzyka dla pracowników i miejsca pracy, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za nadzór nad higieną i bezpieczeństwem pracy oraz udostępnić informacje i szkolenia, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Jednakże przepisy te są skuteczne tylko wtedy, gdy są egzekwowane, a od 2014 r., kiedy rząd zmienił prawo na korzyść pracodawców i ich ubezpieczycieli, naruszenie przepisów w miejscu pracy nie pociąga za sobą odpowiedzialności cywilnej.

Przykładem naruszenia przepisów, jak podaje strona internetowa HSE, był przypadek wspólnika w zakładzie rolnym, który na początku lutego został skazany po tym, jak jeden z jego pracowników upadł z wysokości. W 2016 r. pracownik doznał wielu złamań i obrażeń wewnętrznych, podczas gdy sprawdzał urządzenie podłączone do suszarni zboża. Inspektor HSE powiedział: "Tego incydentu można było bardzo łatwo uniknąć, jeśli planowano by z wyprzedzeniem i wprowadzono odpowiednie środki kontroli i bezpieczne praktyki pracy. Osoby sprawujące kontrolę [...] mają obowiązek opracowania bezpiecznych metod pracy i zapewnienia niezbędnych informacji, instrukcji i szkolenia swoim pracownikom ".

Inny raport opisuje, jak 26-letni pracownik został zmiażdżony na śmierć podczas dokonywania inspekcji dźwigu. Firma została ukarana grzywną po udowodnieniu winy za złamanie ustawy o higienie i bezpieczeństwie w pracy. Główny inspektor HSE powiedział: "Tego tragicznego wypadku można było uniknąć, gdyby firma przestrzegała i egzekwowała własne procedury bezpieczeństwa. Pomimo dwóch poprzednich [podobnych] incydentów [...] firma nie podjęła [...] działań w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Siła pieniądza

Względy etyczne i moralność to jedno, ale firmy z sektora prywatnego nie mogą sobie pozwolić z punktu finasowego na lekceważenie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. W Wielkiej Brytanii każdego roku obrażenia i choroby w miejscu pracy kosztują około 15 miliardów funtów. Instytucja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IOSH), największa na świecie organizacja członkowska w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, pokazała liderom sektora prywatnego, że inwestowanie w dobrostan pracowników poprzez zapewnienie im sprzyjającego środowiska pracy, w którym zdrowie traktowane jest poważnie, może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe. 

Według danych szacunkowych IOSH, każdy funt zainwestowany w bezpieczeństwo i higienę pracy generuje zwrot w wysokości 2,20 GBP. Z samej definicji wypadek jest nieoczekiwany i niezamierzony. Pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem i w dobrej wierze, a mimo to nadal może dojść do tragedii. Niestety, nawet przestrzeganie wszystkich przepisów nigdy całkowicie nie wyeliminuje wypadków śmiertelnych w pracy. Jednak egzekwowanie przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy, może z pewnością zmniejszyć liczbę osób, które rano wychodzą do pracy i już nigdy nie wracają do domu…


Kancelaria Osbornes wspiera "Early Intervention Project" Headway East London w Royal Free Hospital. Zespół Headway jeden dzień w tygodniu ma dyżur w szpitalu, podczas którego wspiera rodziny osób, które trafiły do szpitala z powodu uszkodzenia mózgu.

Kancelaria Osbornes specjalizuje się w reprezentowaniu osób, które doznały urazu głowy lub mózgu po wypadku. Jesteśmy prawnikami zaaprobowanymi przez Headway, jak i przez "The Brain Injury Group". Kancelaria Osbornes jest również polecana przez informatory branżowe Chambers UK i The Legal 500 jako jedna z najlepszych kancelarii w Londynie zajmujących się roszczeniami w kwestiach uszczerbku na zdrowiu. Oba informatory podkreślają specjalistyczne umiejętności firmy w zakresie roszczeń związanych z obrażeniami mózgu.
Kancelaria Osbornes została również wybrana "Kancelarią Roku" w konkursie Modern Law Awards w 2018 roku.

Możesz porozmawiać na temat odszkodowania z prawnikiem zajmującym się urazami mózgu, dzwoniąc pod numer 020 7485 8811 lub wypełniając formularz online.


Skontaktuj się z Barbarą Wojno, aby uzyskać bezpłatną poradę i omówić szczegółowo swoją sytuację. Barbara wyjaśni ci jak wygląda postępowanie odszkodowawcze i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

W naszej kancelarii zatrudniamy również radców prawnych mówiących po polsku, którzy mogą Ci pomóc w sprawach rodzinnych. Między innymi we wszystkich sprawach dotyczących dzieci, takich jak uprowadzenia dziecka (usunięcie dziecka bez zgody rodzica) i kwestii związanych z ochroną dziecka, w tym w sprawach, kiedy zaangażowana jest opieka społeczna.

Kancelaria Osbornes jest uznawana za wiodącą firmę prawniczą w Londynie. Firma wygrała tytuł Kancelarii Prawniczej w roku 2018 w Modern Law Awards.
 www.prawnikwuk.com   
TEL: 020 7482 8437 oraz 07514055052


 

Kancelaria Osbornes Solicitors - Porady Prawne - Odszkodowania

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe