Zmiany w egzaminach GCSE z języka polskiego

  • 27.12.2018, 07:11 (aktualizacja 07.01.2019, 16:44)
  • egzaminy gcse po polsku, mała matura, wielka brytania egzaminy w szkole po polsku, ucas, gcse

Podziel się:

Oceń:

W tym roku szkolnym wchodzą w życie zmiany zaakceptowane przez rząd brytyjski, dotyczące egzaminów GCSE i A–level. Czego dokładnie dotyczą wyjaśnia mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska, lektor języka polskiego jako obcego w East Berkshire College, doktorant, asystent w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

 

Czym dokładnie jest egzamin i na czym polega? 

Egzaminy GCSE (General Certificate of Secondary Education) z języka polskiego są angielskim odpowiednikiem egzaminów poziomu gimnazjalnego.  Egzaminy, przeprowadzane przez angielski inspektorat AQA, odbywają się co roku w letniej sesji egzaminacyjnej (maj – czerwiec), przeprowadzane są zgodnie z regułami i wymaganiami the JCQ. Warto zaznaczyć, że pierwsze egzaminy z języka polskiego, odpowiadające dzisiejszemu poziomowi GCSE, w brytyjskim systemie nauczania polscy uczniowie zdawali już w początkach lat pięćdziesiątych w (funkcjonujących jeszcze wówczas) polskich, stacjonarnych szkołach średnich (oferujących naukę w pełnym wymiarze godzin) w: Diddington, Lilford, Grendon Hall i Bottisham. W późniejszych latach zainteresowani podchodzili do nich najczęściej bądź jako uczniowie szkół przedmiotów ojczystych, bądź indywidualnie. Obecnie egzamin GCSE z języka polskiego zdawać można w wielu szkołach angielskich, spełniających określone wymogi.

Jakie są zmiany w egzaminie GCSE z języka polskiego?

W tym roku szkolnym po raz pierwszy młodzież będzie zdawała nowy egzamin GCSE z języka polskiego jako obcego. W nowym formacie składa się z 4 modułów sprawdzających różne sprawności: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Zaszły w nim spore zmiany, a oto najważniejsze: egzamin będzie zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i wyższym. W wyniku czego uczeń będzie mógł dostać inną ocenę tzn. na poziomie wyższym maksymalnie 9, na niższym 5.

Tematyka egzaminów jest obszerna i obejmuje sprawdzenie zasobów słownictwa i sprawności językowej z kręgów tematycznych, takich jak: problemy środowiska, zagadnienia społeczne, kariera i ambicje życiowe i wiele innych. Więcej informacji można otrzymać na stronie: aqa.org.uk/languages. Egzamin ustny będzie różnił się znacznie od wcześniejszej formy.

Podwyższona została jego trudność, w skład egzaminu wchodzi: dyskusja, odegranie roli oraz dyskusja w oparciu o zdjęcie. W pisemnej części egzaminu nowym elementem jest tłumaczenie z języka angielskiego na polski i więcej różnorodnych form wypowiedzi np.: wypracowanie na temat wolny na około 150 słów, gdzie będą dwa tematy do wyboru z dwoma podanymi wątkami, które należy rozwinąć.

Egzamin GCSE z języka polskiego jako obcego traktowany jest na równi z innymi egzaminami GCSE w angielskiej edukacji. Swoją kandydaturę do egzaminu uczniowie muszą zgłosić do końca lutego w swoich angielskich szkołach lub w Polskiej Macierzy Szkolnej. W sesji egzaminacyjnej 2019, egzaminy odbędą się zgodnie z ustaleniami: w kwietniu lub maju egzamin ustny, trwający około 15 minut. Kolejno w czerwcu egzaminy z rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego oraz egzamin z pisania. 

Czy w tym roku można jeszcze podejść do starych egzaminów AS i A-Level?

W tym roku uczniowie podchodzą po raz ostatni do egzaminu A-Level według starych zasad. Nowy egzamin, który będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego jest bardziej wymagający. Wielu studentów podejmuje wyzwanie przygotowania się egzaminu As i A-Level w tym roku i zdania w maju i czerwcu tego roku szkolnego. Jest to możliwe, wymaga jednak dużo intensywnej pracy i przygotowania muszą być dobrze poprowadzone.  Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) prowadzi takie kursy.

Na czym polega reforma?

Od tego roku szkolnego język polski traktowany jest na równi z innymi językami nowożytnymi. W wyniku czego zmienione zostały kryteria oceniania, jak również zasób treści nauczania. Tu pragnę wspomnieć, iż zupełnie niesłusznie zmiany te powodują oburzenie wielu nauczycieli. Program jest tak ułożony, aby zachęcić studenta do pracy z tekstem źródłowym w języku polskim.

Mniej jest tematyki literackiej, a więcej zagadnień poświęconych problemom współczesnego kraju i jego roli w Europie. Prowokuje młodzież do aktywnego interesowania się sprawami życia kulturalnego i artystycznego Polski, jak i zagadnieniami politycznymi.

W ten sposób przygotowany uczeń będzie posiadał zasób wiedzy jaki jest wymagany na poziomie B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Co daje uczniowi egzamin GCSE i A-Level?

Z przeprowadzonych badań wynika, że o ile młodsze dzieci raczej chętnie uczęszczają do szkoły sobotniej, o tyle starsze, w szczególności te pomiędzy 12. a 15. rokiem życia, mają problemy z motywacją, buntują się także przeciwko zajęciom szkolnym w sobotę.

Obecnie, podobnie jak przed laty, często jedynym czynnikiem motywującym polską młodzież w Wielkiej Brytanii do podjęcia nauki języka ojczystego (niekoniecznie w polskiej szkole) jest możliwość uzyskania dobrej oceny z egzaminu z języka polskiego jako obcego. W tej chwili do egzaminu GCSE (egzamin kończący edukację na poziomie odpowiadającym polskiemu gimnazjum) z języka polskiego przystępuje bowiem kilka tysięcy polskich dzieci rocznie.

Wyniki z egzaminów GCSE i A-Level pomagają uzyskać więcej punktów, ponieważ są doliczane do punktów uzyskanych z innych przedmiotów. Jak już wspomniałam, są na równi traktowane z innymi przedmiotami w szkołach angielskich. Oceny z wszystkich egzaminów są przeliczane na punkty UCAS. Więcej informacji można uzyskać na stronie ucas.com

Z jakimi kłopotami borykają się polskie szkoły?

Ilość młodzieży chętnych do nauki języka polskiego jest tak duża, że w wielu polskich szkołach brakuje miejsc. Brakuje również specjalistów od glottodydaktyki, czyli nauczycieli przygotowanych do nauki języka polskiego jako obcego. Problemowi temu stara się zaradzić PUNO, organizując studia podyplomowe dla nauczycieli i  warsztaty  doskonalące. Brak odpowiednich podręczników na rynku zwiększa trudności. W odpowiedzi grupa przygotowanych nauczycieli pracuje nad odpowiednimi materiałami. Myślę ,że wkrótce ukażą się.

Czy obcokrajowcy chętnie uczą się języka polskiego?

Język polski nie jest tak popularny, jak francuski czy niemiecki. Widoczne jest jednak rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego, głównie wśród przedsiębiorców mających kontakty z polskimi firmami lub posiadającymi swoje oddziały własnej firmy w Polsce. Następną grupą chętną do nauki są żony, mężowie lub partnerzy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na zapotrzebowania na terenie Londynu prowadzone są kursy języka polskiego, między innymi Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, też takie oferuje.
 

Karolina Wiatrowska

egzaminy gcse po polsku, mała matura, wielka brytania egzaminy w szkole po polsku, ucas, gcse

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe