#PRAWO: Jak złożyć wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powolanie opiekuna w Wiekiej Brytanii (ang. „Deputy”)?

  • 18.02.2019, 10:11 (aktualizacja 25.02.2019, 08:59)
  • Anthony Gold

Podziel się:

Oceń:

#PRAWO: Jak złożyć wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powolanie opiekuna w Wiekiej Brytanii (ang. „Deputy”)? Photo by rawpixel on Unsplash
Zasady prawne dotyczące powołania kuratora lub opiekuna w Polsce mają długą tradycję prawną i zawarte są w Kodeksie cywilnym z 1964 r.  Członek rodziny w linii prostej (tzn. wstępni lub zstępni), mąż lub żona lub przedstawiciele ustawowi mogą składać wnioski do Sądu Rejonowego w imieniu osoby, co do której istnieje przypuszczenie, że nie posiada zdolności umysłowych do zarządzania swoim majątkiem i sprawami finansowymi.

Po złożeniu wniosku sędziowie w Polsce mogą wydać dwa rodzaje orzeczeń:
1.    orzeczenie stwierdzające ubezwłasnowolnienie częściowe; lub 
2.    orzeczenie stwierdzające ubezwłasnowolnienie całkowite.

 
Podczas gdy kurator jest powoływany do działania w imieniu osoby, wobec której orzeczono częściową niezdolność do czynności prawnych, do działania w imieniu osoby, wobec której orzeczono całkowitą niezdolność do czynności prawnych powoływany jest opiekun (czyli ang. Deputy). 
Wielu moich polskich klientów pyta mnie, jak zlożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i o powołanie opiekuna w Wielkiej Brytanii, który będzie działał w imieniu osoby, wobec której orzeczono niezdolność umysłową. Uprzejmie informuję, że proces ten jest bardzo podobny, chociaż należy zauważyć, że nie istnieje w Wielkiej Brytanii ubezwłasnowolnienie częściowe. 
W Wiekiej Brytanii Sądem właściwym do składania wniosków o orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu i powołaniu opiekuna jest Sąd Opiekuńczy (ang. Court of Protection), utworzony na mocy Ustawy o Sprawności Umysłowej z 2005 r. (ang. Mental Capacity Act 2005).  
Wniosek o stwierdzenie ubezwłasnowolnienia i powołanie opiekuna może być złożony przez osobę w wieku 18 lat i powyżej.  Należy zauważyć, że jest to ważne rozróżnienie.  Podczas gdy w Polsce wnioskodawcy ograniczają się do członków bliskiej rodziny, małżonków i przedstawicieli ustawowych, w Wielkiej Brytanii opiekunami mogą być nie tylko bliscy krewni, ale także przyjaciele osoby potrzebującej pomocy w podejmowaniu decyzji lub inne osoby, które również mogą być odpowiednie do tej roli.  Sąd zazwyczaj rozpatruje predyspozycje wnioskodawcy, biorąc pod uwagę jego wykazaną zdolność do podejmowania decyzji finansowych w czyimś imieniu. 
Wniosek do Sądu jest składany za pomocą formularza COP1 i muszą mu towarzyszyć odpowiednie dokumenty, w tym ocena zdolności do podejmowania czynności, przeprowadzana przez właściwego biegłego po ocenieniu zdolności osoby, której dotyczy wniosek.

Biegłym może być: 
-    zarejestrowany lekarz pierwszego kontaktu osoby, której dotyczy wniosek; 
-    psychiatra;
-    zatwierdzony specjalista ds. zdrowia psychicznego; 
-    pracownik socjalny; 
-    psycholog; 
-    personel pielęgniarski; lub 
-    terapeuta zajęciowy. 
Do Sądu Opiekuńczego należy też wnieść opłatę, która aktualnie wynosi 400 GBP.  W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak ubieganie się o umorzenie opłaty.
Procedura prawna rozpoczyna się z chwilą przyjęcia wniosku przez Sąd i trwa około trzech miesięcy.  Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli są podstawy prawne, Sąd wyda orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu i powoła opiekuna, któremu przyzna uprawnienia do przejęcia kontroli i zajmowania się mieniem i sprawami finansowymi osoby ubezwłasnowolnionej.  

Anthony Gold

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe