Nowy Statut POSK-u: Komisja Rewizyjna

  • 26.02.2019, 12:10 (aktualizacja 28.02.2019, 09:37)
  • Opracował: Tomasz Furmanek

Podziel się:

Oceń:

Nowy Statut POSK-u: Komisja Rewizyjna POSK
Obowiązujący obecnie Statut POSK-u nie uwzględnia istnienia, roli ani zadań Komisji Rewizyjnej. W okresie, kiedy POSK został założony i statut napisany, istniało wiele polskich organizacji, dla których Komisja Rewizyjna była koniecznością, niezbędną do sprawdzania księgowości i rozliczeń finansowych.

Natomiast POSK od początku będąc dużą organizacją, zarejestrowaną zarówno jako spółka i jako organizacja charytatywna, według prawa angielskiego, zatrudniał do tego zewnętrzną angielską firmę audytorów. Wobec tego, założyciele POSK-u uważali, że nie ma potrzeby Komisji Rewizyjnej.

Wiele lat później, w okresie, kiedy POSK przechodził trudne czasy, Komisja Rewizyjna została powołana na Walnym Zebraniu; natomiast zakres działalności i sposób działania oraz wybierania członków nigdy nie zostały właściwie opracowane.   


W proponowanym nowym Statucie rola i zakres działania Komisji Rewizyjnej są precyzyjnie określone w celu uniknięcia nieporozumień i aby kompetencje Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzupełniały się i zazębiały, a nie pokrywały.


Rolę Komisji Rewizyjnej można określić w kilku punktach:

1. Rewidowanie, czy działalność POSK-u jest prowadzona  w sposób efektywny, rzetelny i oszczędny, czyli, mówiąc inaczej, rozpoznawanie, czy coś, ewentualnie, „mogło by być wykonane lepiej”.  Na tym właśnie polega najważniejsze zadanie Komisji Rewizyjnej w szerszym rozumieniu: pomagać organizacji charytatywnej spełniać swoją role bardziej wydajnie, poprzez wspólną pracę z Radą i Zarządem.

2. Uważne doglądanie, aby działania POSK-u były zgodne z celami POSK-u, tak jak one są określone w statucie. 

3. Uważanie na to, żeby osoby zaangażowane w POSK które działają dobrowolnie w ramach wolontariatu jak również te osoby, które są zatrudnione przez POSK, nie czerpały żadnych niedozwolonych korzyści osobistych ze swojej działalności w Ośrodku.

4. Komisja Rewizyjna ma też rolę informacyjną wobec członków, o stosownych zagadnieniach - szczególnie wobec tych członków, którzy nie mają dostatecznie bliskiego czy stałego kontaktu z POSK-iem.

Wypełniając swoją rolę Komisja Rewizyjna powinna sama decydować o tym, co jest ważne w poszczególnym roku, w zależności od tego, co w danym czasie dzieje się w POSK-u. Komisja Rewizyjna generalnie powinna skupiać swoją pracę na trzech konkretnych dziedzinach.

Pierwsza z nich to tematy poruszone przez poszczególnych członków na Walnym Zebraniu, lub ewentualne kwestie czy obawy omawiane na Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna powinna sprawdzić dane zagadnienie i powrócić do tematu podczas następnego zebrania z wyjaśnieniem, np. czy wszystko było przeprowadzone poprawnie.

Po drugie, Komisja Rewizyjna powinna zwrócić uwagę na wszystkie wyjątkowe (n.p. bardzo duże lub jednorazowe) wydatki i przychody i sprawdzić, czy były rzetelnie przeprowadzone.

Po trzecie, każdego roku Komisja Rewizyjna powinna na zasadzie rotacyjnej sprawdzić  jeden wybrany obszar działalności POSKu, jak na przykład Biblioteka, Jazz Cafe, czy funkcja wynajmu sal, pod kątem jego działalności, przychodów i rozchodów. W ten sposób w przeciągu kilku lat wszystkie poszczególne aspekty działalności Ośrodka powinny zostać sprawdzone.

Należy zwrócić uwagę że Charity Commission w swoich zaleceniach  jednoznacznie stwierdza,  że na zebraniach Zarządu czy Rady nie powinny być obecne osoby które nie są członkami tych ciał,  chyba że są wezwane w celu złożenia konkretnego sprawozdania lub porady, i to tylko na czas trwania danego punktu obrad.  W związku z czym nowy Statut nie przewiduje obecności Komisji Rewizyjnej na zebraniach Rady czy Zarządu.

Na zakończenie warto podkreślić, że osoby wybierane  do Komisji Rewizyjnej muszą dysponować  dostateczną ilością czasu na tę działalność i być gotowe poświęcić ten czas na zadania, które będzie stawiała przed sobą Komisja. Muszą to być również osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje i umiejętności potrzebne do zajmowania się sprawami finansowymi. 


 

Opracował: Tomasz Furmanek

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe