Nie bądźmy obojętni na hate crime!

  • 12.10.2019, 06:30
  • Dariusz A. Zeller

Podziel się:

Oceń:

Nie bądźmy obojętni na hate crime!
- Przestępstwa z nienawiści są popełniane tylko dlatego, że osoba pokrzywdzona ma cechę odróżniającą ją od sprawcy albo wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa, na przykład, kolor skory, język, którym się posługujemy. Sytuacja, kiedy jesteśmy atakowani przez to, kim jesteśmy lub przez to, kim sprawca myśli, że jesteśmy, kim jest nasza rodzina czy przyjaciele, nie powinna mieć miejsca i należy to zgłaszać na policję – mówi Joanna Campion, pracująca w Metropolitan Police w wydziale do walki z hate crime.

Pracuje pani w centralnym wydziale do walki z hate crime w Metropolitan Police. Czym jest hate crime?

Tak, zgadza się. Hate crime, czyli  przestępstwo z nienawiści, oznacza dopuszczenie się przestępstwa wobec innej osoby z powodu rasy, koloru skóry, narodowości, języka którym się posługujemy, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, tożsamości płciowej, niepełnosprawności oraz uprzedzeń do osób transgenderycznych czy jakiejkolwiek rzeczywistej lub domniemanej różnicy.

Przestępstwa z nienawiści są popełnione tylko dlatego, że osoba pokrzywdzona ma cechę odróżniającą ją od sprawcy albo wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa, na przykład, kolor skóry, język którym się posługujemy. Sytuacja, kiedy jesteśmy atakowani przez to, kim jesteśmy lub przez to, kim sprawca myśli, że jesteśmy, kim jest nasza rodzina czy przyjaciele, nie powinna mieć miejsca i należy to zgłaszać na policję.

Przestępstwo z nienawiści nie oznacza wyłącznie przemocy fizycznej. Są nim również obelgi słowne, zastraszanie, zniszczenie mienia czy otrzymanie obraźliwych wiadomości.

 

Co należy do pani obowiązków?

Do moich podstawowych obowiązków należy zapoznanie się i przeczytanie każdego raportu sporządzonego na podstawie otrzymanej informacji o popełnieniu przestępstwa z nienawiści, który jest zgłaszany do Metropolitan Police każdego dnia, średnio pomiędzy 50 i 80 na dzień.

Raporty o przestępczości z nienawiści popełnione w sieci online są dodatkowo osobno notowane.

W przestępczości online asystujemy oficerom prowadzącym śledztwo i wykonujemy dodatkowe czynności, które mają na celu identyfikację sprawcy.

Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane pod kątem prawidłowości przeprowadzanych czynności oraz upewnienia się, czy ofiara przestępstwa otrzymała odpowiednie wsparcie, które szczególnie w przypadkach hate crime jest bardzo istotne.

Współpracujemy blisko z naszymi lokalnymi wydziałami do walki z hate crime, z oficerami prowadzącymi śledztwo oraz z oficerami łącznikowymi hate crime na terenie całego Londynu. Ta bliska współpraca pozwala na lepszą wymianę informacji oraz szybką i bardziej efektywną reakcję na zaistniałe incydenty. Monitorowanie wszystkich przypadków daje nam również lepszy obraz sytuacji o przestępczości hate crime w całym Londynie. 

Współpracujemy blisko również z innymi organizacjami, które wspierają ofiary hate crime, co oznacza, że możemy pomóc większej liczbie osób. Poza podstawowymi czynnościami zajmujemy się wieloma projektami, które mają na celu zwiększanie świadomości lokalnej społeczności o hate crime.

 

Jak powinno się zgłaszać hate crime?

Myślę, że warto wspomnieć, iż nie trzeba być ofiarą hate crime, aby zgłosić to na policję.

Zgłoszenie może być dokonane przez świadka lub można to zrobić w imieniu ofiary przestępstwa, jeżeli ta osoba nie chce tego zrobić. Możemy również zgłosić coś w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że ktoś padł ofiarą hate crime.

Jeżeli zgłaszamy sprawę na policję, warto pamiętać, że zawsze mamy prawo do tłumacza, jeśli nie czujemy się na siłach, aby zrobić to po angielsku.

 

W nagłych wypadkach i gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie zawsze należy zadzwonić na numer 999.

W pozostałych sytuacjach:

Na ulicy lub w domu na 101.

W pociągu, metrze, autobusie możemy wysłać SMS pod numer 61016.

 

Zgłoszenie może być również wysłane online na stronie Metropolitan Police https://www.met.police.uk/

Na dzień dzisiejszy zgłoszenie online może być tylko w języku angielskim

 

lub na Twiterze Met Contact Centre‏, w godzinach 08.00 – 22.00, ale nigdy w nagłych wypadkach.

 

Biorąc pod uwagę, że nie każdy czuje się komfortowo komunikując się z policją, istnieją inne sposoby, aby zgłosić zaistniałe przestępstwo.

 

Na stronie  True Vision report-it.org.uk możemy wysłać zgłoszenie o przestępstwie z nienawiści, które również może być anonimowe. 

 

Zgłoszenia można również wysyłać do innych organizacji charytatywnych, które za zgodą przekażą zgłoszenie Policji, na przykład CATCH https://www.catch-hatecrime.org.uk/ 

 

Pamiętajmy, aby poinformować oficera dyżurnego o tym, że zdarzenie, które chcemy zgłosić, ma znamiona przestępstwa z nienawiści i uzasadnić swoje przypuszczenia. Czy sprawcy wypowiedzieli słowa lub wykonali gesty, które mogłyby na to wskazywać? Czy do zdarzenia doszło w jakimś szczególnym miejscu – na przykład w kościele. Powiedzmy policji wszystko, co wydaje nam się istotne. Nie bójmy się i pamiętajmy, że policja traktuje każdego i każde zgłoszenie bardzo poważnie.

 

Jaka pomoc jest dostępna ofiarom hate crime?

Policja traktuje hate crime bardzo poważnie i w wypadku zgłoszenia incydentu przeprowadzone zostanie śledztwo. Oficer prowadzący śledztwo będzie nas na bieżąco informował nas o przebiegu dochodzenia.

W każdym BCU (Basic Command Unit) mamy oficerów łącznikowych hate crime, których rolą jest między innymi asystowanie w śledztwie oraz udzielanie specjalistycznych informacji o opcjach pomocy dostępnej dla ofiar przestępstw hate crime.

Oprócz tego z poszkodowanymi kontaktuje się Zespół Wsparcia dla Ofiar Przestępstwa chyba, że nie życzymy sobie tego.

Jeżeli prokuratura (Crown Prosecution Service) wniesie sprawę do sądu, można mieć pewność, że będzie ona starała się działać tak, aby proces był dla ofiary jak najmniejszym obciążeniem. Składanie zeznań zza kurtyny lub z nagrania są również możliwe.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza lub z systemu wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących, a także z pomocy innej osoby w udzieleniu odpowiedzi na pytania w przypadku osób wykazujących trudności w nauce.

 

Jeżeli chodzi o dodatkowe wsparcie oferujemy możliwość skierowania ofiar do różnych organizacji wspierających i udzielających pomocy np. Eastern European Resource Centre.

Organizacja ta oferuje nieodpłatne wsparcie oraz pomoc psychologiczna w języku polskim. Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić się należy wejść na  [email protected] lub zadzwonić pod 020 8741 1288.

Kolejną organizacją, która udziela wszechstronnej pomocy jest CATCH Community Alliance To Combat Hate https://www.catch-hatecrime.org.uk/

 

Kto pada najczęściej ofiarą hate crime?

Każdy może być narażony na hate crime i tak naprawdę nie ma reguły na to kto najczęściej staje się ofiarą. Duży wpływ na formę i rodzaj incydentów najczęściej zgłaszanych na policję mają wydarzenia różnego rodzaju zarówno w kraju i na świecie, często są to wydarzenia na scenie politycznej, na przykład zbliżające się wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Wtedy częściej zgłaszane są incydenty, kiedy sprawca zrobi lub powie coś, co ma związek z danym wydarzeniem. Podobne sytuacje miały miejsce tuż po atakach terrorystycznych, kiedy zwiększona część ataków była kierowana na społeczności muzułmańskie. Często widzimy sytuacje w których sprawcy używają takowych wydarzeń jako zwykłej wymówki i  mechanizmu napędzającego hate crime i atakują kogokolwiek.

 

Statystyki wskazują, że Polacy raczej rzadko zgłaszają na policję przestępstwa hate crime. Dlaczego tak się dzieje pani zdaniem?

Nie ma oficjalnych danych które, potwierdziłyby to stwierdzenie oraz ułatwiłoby odpowiedź na to pytanie, jakkolwiek osobiście uważam, że składa się na tę kwestię liczba czynników.

Z różnych źródeł, zarówno od samych ofiar jak i organizacji wspierających ofiary hate crime, wiemy, że są sytuacje kiedy osoba która była ofiarą hate crime nie zdawała sobie z tego sprawy. Często brak świadomości o hate crime jest głównym powodem braku zgłoszeń, ponieważ nie wiemy co zgłaszać i kiedy. Kolejną barierą jest sytuacja w której sprawca jest naszym kolegą z pracy, szefem, sąsiadem czy kimś kogo widujemy często. Nie chcąc robić zamieszania po prostu ignorujemy zdarzenie i zamiatamy sprawę pod dywan, co oczywiście sprawia, że sprawca czuje się bezkarny. Czasami myślimy, że coś nie jest dosyć poważne, aby policja się tym zainteresowała, a czasami po prostu jest to bariera językowa. Znane są sytuacje, kiedy Polacy po prostu akceptują hate crime jako rezultat zamieszkania w innym kraju i przyzwyczajają się np. do obraźliwych komentarzy kierowanych w ich stronę.

Ważne, aby pamiętać, iż nawet najmniejszą sprawę warto zgłosić na policję, ponieważ pomaga to budować lepszy obraz sytuacji, a w niektórych przypadkach, kiedy sprawca jest znany policji, nasze zgłoszenie może okazać się lub okazuje się istotnym, brakującym „puzzlem układanki”.

 

Jeśli chodzi o polską społeczność – jakie są najczęstsze przypadki hate crime odnośnie przedstawicieli naszej społeczności?

Zarówno jeżeli chodzi o ofiary i sprawców to najczęstsze są przestępstwa na tle rasowym, przeważnie obelgi słowne. Dotyczy to również innych narodowości.

 

W dniach 12-19 października odbędzie się hate crime awareness week. Na czym on będzie polegał?

Hate Crime Awareness Week to krajowy tydzień przeciwdziałania hate crime, który co roku ma miejsce w październiku. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości o hate crime i zbliżenie ludzi, aby stojąc ramię w ramię solidaryzować się z ofiarami, zwiększać świadomość oraz przeciwstawiać się hate crime w każdej postaci.

 

HCAW wspiera i namawia lokalne władze włącznie z policją do wspólnego działania z organizacjami, partnerami oraz społecznościami dotkniętymi przez hate crime.

Wspólnie stojąc ramię w ramię chcemy zjednoczyć ludzi, aby przeciwstawić się hate crime i sprawić, aby każdy czuł się bezpiecznie https://nationalhcaw.uk/.

 

Co jeszcze moglibyśmy zrobić w walce z hate crime?

Zgłaszać, zgłaszać i jeszcze raz zgłaszać! Przede wszystkim, nie być obojętnym, wszyscy mamy moralny obowiązek, aby przeciwstawiać się hate crime. Nie oznacza to narażania swojego bezpieczeństwa, tylko podjęcie jakiejkolwiek, nawet najmniejszej akcji, bynajmniej zgłoszenia zdarzenia na Policję jeżeli jesteśmy świadkami czegoś lub podejrzewamy, że przestępstwo miało miejsce. Tylko w ten sposób możemy spowodować, że sprawcy nie będą bezkarnie atakować innych osób. Jeżeli sytuacja na to pozwala i jest to bezpieczne nie bądźmy obojętni na hate crime.

Edukacja oraz zwiększanie świadomości naszej społeczności również odgrywają bardzo ważną rolę w walce z hate crime. Zarówno ofiary jak i świadkowie hate crime będą w stanie efektywniej reagować na daną sytuację wiedząc, kiedy należy coś zgłosić na policję.

Spora część przestępstw z nienawiści jest popełniana online przez media społecznościowe i Internet. Ważne jest, aby nasze ustawienia bezpieczeństwa w sieci i mediach społecznościowych były na odpowiednim poziomie. Jeżeli jesteśmy ofiarami hate crime online, bardzo ważne jest abyśmy zachowali zrzut z ekranu przedstawiający co sprawca napisał, datę i godzinę oraz link (URL) do komentarza czy postu. Są to cenne dowody, które pomogą policji w zidentyfikowaniu sprawcy. Ważne jest to, aby zgłosić incydent na policję przed zgłoszeniem do mediów społecznościowych. Często zaraz po zgłoszeniu media społecznościowe usuwają posty, a co za tym idzie materiał dowodowy, co utrudni policji identyfikację sprawcy.

 

Gdzie szukać informacji dotyczących hate crime?

Informacji o hate crime można szukać na poniższych stronach internetowych:

 

EERC oraz Stonewall oferują informację w języku polskim.

Informacje i wsparcia można również uzyskać poprzez kontakt z:

  • The Citizens Advice Service – www.citizenadvice.org.uk
  • Equality and Human Rights Commission tel. 0845 604 6610 www.equalityhumanrights.com
  • Crime Stoppers – www.crimestoppers-uk.org tel. 0800 555 111
  • Victim Support – www.victimsupport.org.uk tel. 0333 259 5232

 

Rozmawiał: Dariusz A. Zeller

 

Dariusz A. Zeller

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe